PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (PLKPK)
Harap maaf. Tarikh semakan keputusan untuk mengikuti kursus kemahiran tajaan Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)
akan dibuka antara 13-08-2022 sehingga 25-08-2022.